ข้อมูลเกี่ยวกับชะลอวัย

ในปัจจุบันคนเราหันมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น มีการหาซื้อยาบำรุง อาหารเสริม ฯลฯ ที่มีขายกันตามท้องตลาดมาบริโภคกันโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ แต่ด้วยความที่ร่างกายของคนเราแต่ละคนต่างกัน ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจใช้ได้ผลดีกับคนหนึ่ง แต่ส่งผลเสียกับอีกคน ปัจจุบันจึงมีการปรุงวิตามินเฉพาะบุคคล เป็นอีกทางเลือกโดยมีจุดประสงค์ให้เกิดประโยชน์ต่อคนๆนั้นมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการกินวิตามินเพื่อชะลอวัยให้ผิวพรรณสดใส แพทย์จะทำการวิเคราะห์ทางการแพทย์ก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลอย่างละเอียด หลังจากนั้นก็จะทำการจ่ายในส่วนที่ขาดให้แก่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก้ปัญหาได้ตรงจุด มากกว่าผลเสียที่จะตามมา

 

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ชะลอวัย