เพียงแค่สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงก็ได้ โดยการออกกำลังกายภายใน 1 ครั้งจะต้องประกอบไปด้วยการออกกำลังกายในส่วนของคาร์ดิโด หรือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของหัวใจดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างทั่วถึง นอกจากส่วนของคาร์ดิโอแล้ว การออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงเฉพาะส่วนและการสร้างสมดุลในการทรงตัวก็เป็นการออกกำลังที่ไม่ควรละเลยที่จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้กับร่างกายของคุณ สุดท้ายก่อนที่จะเสร็จสิ้นการออกกำลังกายควรมีการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังการออกกำลังกายและลดความเสี่ยงอาการเจ็บปวดที่จะได้รับจากการออกกำลังกายอีกด้วย

เคล็ดลับเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการชะลอวัย

Advertisements